Hanamaruki

safetyefforts

โรงงานที่ประเทศไทยได้รับมาตรฐานการรับรองความปลอดภัยอาหาร “FSSC 22000” และ “BRC”

- การเร่งขยายตลาด "ชิโอะโคจิชนิดน้ำ" ในต่างประเทศ -

โรงงานของเราในประเทศไทย (บริษัท สยามฮานะมารูคิ จำกัด) ได้รับมาตรฐานการรับรองระดับสากลสำหรับระบบความปลอดภัยของอาหาร "FSSC 22000" เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ "BRC Global Standard for Food Safety" เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2564 ภายใต้การได้รับการรับรองนี้ เราจะยังคงมุ่งมั่นที่จะจัดหาสินค้าที่ปลอดภัยและมีคุณภาพสูงให้กับลูกค้าทั่วทุกมุมโลกภายใต้การจัดการด้านสุขอนามัยที่เข้มงวดยิ่งขึ้นกว่าเดิม

ความเป็นมาในการได้รับมาตรฐานการรับรอง "FSSC 22000" และ "BRC" ของโรงงานไทย

เราได้ให้ความสำคัญสูงสุดกับการสร้างระบบความปลอดภัยในโรงงานเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและมีความปลอดภัย โดยเราได้รับมาตรฐานการรับรอง "FSSC 22000" ที่โรงงานอินะ (จังหวัดนากาโน่) ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 และมาตรฐานการรับรอง "ISO22000" ที่โรงงานโอโตเนะ (จังหวัดกุนมะ) ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560

ในส่วนของโรงงานสยามฮานะมารูคิ (จังหวัดสระบุรี) ได้เริ่มการผลิตและจัดส่งสินค้าอย่างเต็มรูปแบบในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 โดยเป็นโรงงานสำหรับผลิต "ชิโอะโคจิชนิดน้ำ" โดยเฉพาะ “ชิโอะโคจิชนิดน้ำ” ซึ่งเปิดตัวครั้งแรกในปี พ.ศ. 2555 โดยมีคุณสมบัติที่สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก รวมถึงมีความคล่องตัวสูงในการปรุงรส และยังมี "ความเป็นต้นฉบับ" ด้วยสิทธิบัตรการผลิต ส่งผลให้ยอดขายเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในญี่ปุ่นและต่างประเทศ โรงงานสยามฮานะมารูคิจึงได้รับการก่อสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการผลิตสำหรับต่างประเทศ

มาตรฐานการรับรองความปลอดภัยของอาหาร FSSC และ BRC เป็นมาตรฐานที่มีความสำคัญเป็นอย่างสูงในอุตสาหกรรมการจัดจำหน่ายอาหาร และยังเป็นมาตรฐานที่บริษัทหลายแห่งกำหนด ซึ่งไม่เพียงแต่ในสหราชอาณาจักรเท่านั้นแต่ยังรวมถึงประเทศอื่นๆ ในยุโรป และสหรัฐอเมริกาอีกด้วย เราเชื่อว่าการได้รับมาตรฐานการรับรองนี้จะช่วยเร่งการพัฒนาตลาดของ "ชิโอะโคจิชนิดน้ำ" ในต่างประเทศ เนื่องด้วยในช่วงหลังมานี้มีการใช้งาน "ชิโอะโคจิชนิดน้ำ" มากขึ้น และเราสามารถสร้างระบบที่สามารถผลิตและจำหน่ายสินค้าที่มีความปลอดภัยมากขึ้นในระดับสากล รวมถึงสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าของเราด้วย สุดท้ายนี้เราเชื่อว่า การได้รับมาตรฐานการรับรองทั้งสองฉบับนี้จะส่งเสริมและเสริมสร้างการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหารและเพิ่มการขยายตัวของ "ชิโอะโคจิชนิดน้ำ" ไปทั่วโลก

FSSC 22000 คืออะไร?

FSSC 22000 เป็นมาตรฐานระบบการจัดการสำหรับการดำเนินการจัดการความปลอดภัยของอาหารตาม ISO 22000 และได้รับการรับรองให้เป็นหนึ่งในมาตรฐานมาตรฐานโดยองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร "Global Food Safety Initiative (GFSI)" โดยเนื้อหาของมาตรฐานนี้คือ ISO 22000 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลสำหรับระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร รวมกับ ISO / TS 22002-1 (หรือ ISO / TS 22002-4) ซึ่งเป็นฉบับโดยละเอียดของข้อกำหนดเบื้องต้น ISO 22000 และเพิ่มเติมด้วยข้อกำหนดเฉพาะของ FSSC

BRC Global Standard for Food Safety คืออะไร?

BRC Global Standard for Food Safety คือมาตรฐานด้านความปลอดภัยของอาหารที่ได้การรับรองโดย British Retail Consortium ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ดำเนินการรับรองโดยบุคคลที่สามซึ่งได้รับการรับรองโดย " Global Food Safety Initiative (GFSI)" ปัจจุบันผู้ค้าปลีกส่วนใหญ่ในต่างประเทศ รวมทั้งสหราชอาณาจักร และประเทศอื่น ๆ ในยุโรป รวมถึงสหรัฐอเมริกาจำเป็นต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน BRC Global Standard ซึ่งนอกเหนือจากมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารแล้ว มาตรฐาน BRC ยังรวมถึง BRC Global Standard for Consumer Products, BRC / IOP Global Standard for Packaging and Packaging Materials และ BRC Global Standard for Storage and Distribution โดยมีมาตรฐานทั้งหมด 4 ประเภท

International Food Safety Initiative (GFSI) คืออะไร?

GFSI เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ก่อตั้งขึ้นในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2543 ดำเนินการโดย CGF (The Consumer Goods Forum) ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำงานเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยของอาหารด้วยวิสัยทัศน์ “ความปลอดภัยของอาหารสำหรับผู้บริโภคทุกคน” อีกทั้งยังเป็นเครือข่ายระหว่างประเทศที่ประกอบด้วยสมาชิกของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารมากกว่า 400 รายใน 70 ประเทศทั่วโลก

โรงงานฮานะมารูคิ ประเทศไทย (บริษัท สยามฮานะมารูคิ จำกัด)

ที่อยู่: เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ จังหวัดสระบุรี เลขที่ 60 หมู่ 4 ตำบลบัวลอย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140 ประเทศไทย
พื้นที่: 16,451 ตารางเมตร
ประเภทธุรกิจ: ผลิตชิโอะโคจิชนิดน้ำ